Hyr en pensionär Stockholm

Hyr en pensionär Stockholm från Pensionärskraft idag!

Har du tänkt på att det finns många fördelar när du hyr en pensionär Stockholm från Pensionärskraft jämfört med personal från andra företag? För det första får du arbetet utfört av en person som har ett långt arbetsliv bakom sig och därför verkligen kan sitt yrke. För det andra är det högst troligt att arbetet blir bättre och mer utförligt gjort av en arbetstagare som har möjligheten att arbeta på egna villkor både vad gäller arbetstid och storlek på uppdrag. Hyr en pensionär Stockholm så får du jobbet utfört med äkta arbetsglädje och stor omsorg om kvalitet!
Pensionärskraft är ett företag som jobbar med bemanning av ROT- och RUT-tjänster. Du kan hyra in personal från oss vare sig du behöver få ett litet eller stort arbete utfört, och vi kan försäkra att våra anställda har den erfarenhet och kompetens som behövs för att utföra den uppgift som ligger framför dem när du hyr en pensionär Stockholm.

Pensionärskraft utför ROT-tjänster såsom handyman, snickare, elektriker och målare, och RUT-tjänster såsom städ-, trädgårds-, husarbete och ledsagararbeten. Om du behöver företagstjänster så hyr vi också ut hjälp inom områdena vaktmästeri, fastighetsstädning, kontorsarbete och verkstadsarbete.
Du kan absolut lita på att du får ett säkert och pålitligt arbete utfört när du hyr en pensionär Stockholm från Pensionärskraft, då våra pensionärer verkligen kan sitt arbete väl.
En annan fördel med att anlita en pensionär är att du hjälper människor att få en meningsfull vardag med den självkänsla som ett arbete innebär. Det finns inget skäl till att låta kunnig arbetskraft sitta sysslolös när de inte själva vill det, så när du hyr en pensionär Stockholm kommer du att anställa en nöjd arbetskraft. Det viktiga för oss är att våra kunder blir belåtna, så därför är du välkommen att kontakta oss på pensionärskraft.se för att boka tjänster eller få veta mer!

Följ oss gärna på Facebook eller kontakta ditt lokala kontor!

 

Följ oss gärna på Facebook eller kontakta ditt lokala kontor!