Våra kontor

Våra kontor

Stockholm

Dag Molin 076-044 40 74 dag@pensionarskraft.nu

Malmö

Mats Thelander 070-877 21 39 mats@pensionarskraft.nu

Helsingborg

Mats Thelander 070-877 21 39 mats@pensionarskraft.nu

Värmland

Jan-Olof "Lollo" Ohlson 0705-557465 karlstad@pensionarskraft.nu
Helena Bruzelius 070-6221917 helena@pensionarskraft.nu

BLEKINGE

Anders Hedfors 070-8261670 anders.h@pensionarskraft.nu

Kalmar

Anders Hedfors 070-8261670 anders.h@pensionarskraft.nu

Öland

Anders Hedfors 070-8261670 anders.h@pensionarskraft.nu