Åtgärder vi gör för att kunna vara hos dig säkert under i corona (covid-19)

Åtgärder vi gör för att kunna vara hos dig säkert under i corona (covid-19)

Vi håller oss uppdaterade gällande utvecklingen av covid-19 och följer de rekommendationer som återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Så hanterar vi Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

Vi fortsätter att anpassa oss för att hantera vardagen med pandemin på bästa sätt och leverera våra tjänster tryggt och säkert. I och med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer så har vi vidtagit en del extra åtgärder för att bidra till minskad smittspridning, sammantaget har vi gjort följande;

-Förstärkt våra hygienrutiner och informerar våra medarbetare kontinuerligt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk.

-Delat ut handsprit till våra medarbetare att ha med till dig som kund.

-Delat ut munskydd till medarbetare att ha i kollektivtrafiken och hos de kunder som är hemma.