Veteranjobb

Hitta vetaranjobb hos Pensionärskraft

Följ oss gärna på Facebook eller kontakta ditt lokala kontor!

    Pensionärskraft är ett företag som sysslar med Veteranjobb. Vår idé är att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som pensionärer besitter, för vi ser det som en garanti för att få ett arbete väl utfört. Det märks nämligen på resultatet när arbetstagaren finner glädje i sitt arbete och har många års erfarenhet bakom sig. Pensionärskraft utför ROT-tjänster såsom elektriker, snickare, handyman och målare. Letar du efter RUT-tjänster så utför vi också städ-, trädgårds-, husarbete och ledsagararbeten. Några andra områden vi hyr ut tjänster inom är vaktmästeri, fastighetsstädning, kontorsarbete och verkstadsarbete. Många som går i pension finner efter en tid, eller kanske meddetsamma, att de saknar sitt arbete, men kanske gärna själva vill kunna styra hur mycket de ska arbeta. Pensionärskraft med sin Veteranjobb fyller här en viktig funktion, och ger möjligheter för pensionärer att arbeta på sina egna villkor samtidigt de känner att de sysslar med något som är meningsfullt. Som anställd hos oss kan du arbeta mycket eller lite, känna tillfredsställelsen som arbete ger och höja din egen levnadsstandard. Med Veteranjobb kan du få både små och stora arbeten gjorda, och som kund kan du lita på att du får arbetet utfört av en erfaren person. Vi ser till att våra tjänster är trygga och säkra, för det viktigaste för oss är att våra kunder blir nöjda! Att hyra in arbetskraft i form av Veteranjobb betyder att du kan vara säker på att få kompetent och kunnig arbetskraft. Om du som pensionär inte vet vad du ska göra med tiden på dagarna och funderar på att bli en del av Veteranjobb, kan vi på Pensionärskraft ge dig en givande sysselsättning i precis den grad du själv önskar. Så hör gärna av dig till oss redan idag! På pensionärskraft.se kan du läsa mer och få veta hur du kommer i kontakt med oss.